Nergis Park Balıkçılar Çarşısı – Zonguldak

Nergis Park Balıkçılar Çarşısı – Zonguldak
2018/Eylül
Proje: OfficePAN

Konum

Tasarım alanı, güneyde Bülent Ecevit, kuzeyde Gazipaşa Caddeleri ile sınırlanmış, yakın çevresi ağırlıklı olarak konut ve ticaret dokusu ile çevrili bir alandır. Tasarım alanına ana yaya bağlantısı kuzey arazi sınırını tanımlayan Gazipaşa Caddesi olup, konum olarak arazi Zonguldak Kent Dokusunun önemli bir kavşak noktasındadır. Alanın güneyinden geçen Üzülmez Deresi kentin vizyon planında önemli bir yer tutmaktadır.

Tasarım Yaklaşımı

 Tasarımın öncelikli amacı; kentsel bellekte yer edebilecek, halkın kullanımına olanak sağlayacak, şeffaf ve sosyal bir çarşı kurgusu yaratmaktır. Zonguldak geleneksel dokusu ve insan ölçeği ile uyumlu, esnek ve geliştirilebilir bir mimari biçimleniş oluşturmak ana hedeflerdir.

“Domuz Damı” adı verilen ve madencilik litaratürünün önemli bir parçası olarak kabul edilen yapım biçimi, Balıkçılar Çarşısının yarı açık alanlarını örgütlenmektedir. Bu örgütlenme biçimlenişi yer yer açık alanları da örgütlerek kentlinin zaman geçirebileceği bir kent parkı imgesi yaratmayı amaçlamaktadır. Farklı profillerdeki lamine ahşap birimler modüler şekilde bir araya gelerek çatkı sistemini örgütlemektedir.

 

Yapı iki ana kottan oluşmaktadır, bodrum kotta kentlinin ana ihtiyaçlarından birisi olan kapalı otopark birimleri (133 Adet), soğuk hava depoları ve teknik birimler, zemin kotta da kafe, restoran, balıkçı birimlerine hizmet edebilecek 17 adet 25 er m2 lik birim yer almaktadır.

2.Bodrum Kat Kapalı Alanı: 3566 m2

1.Bodrum Kat Kapalı Alanı: 3566 m2

Zemin Kat Kapalı Alanı: 783 m2

Zemin Kat Yarı Açık Alan: 600 m2

Açık Alan Düzenlemesi: 4000 m2

Share Project :