Çanakkale  Çarşı, Yaşam Merkezi Projesi

Çanakkale  Çarşı, Yaşam Merkezi Projesi
2018/Eylül

Konum

Çanakkale ili Türkiye’nin kuzeybatısında Avrupa ve Asya kıtalarını birbirinden ayıran ve kendi adını taşıyan Boğaz’ın iki yakasında kurulmuştur. İl 9.933 km2 lik bir alanı kapsar.

Yarışma alanı Çanakkale ilinin merkezinde bulunmaktadır. Kuzeyinde Halk Bahçesi, doğusunda Emniyet Müdürlüğü ve PTT binası; batısında Muammer Aksoy Parkı ve İskele Meydanı, güneyinde ise Cumhuriyet Meydanı bulunmaktadır. Proje alanında mevcut bulunan Belediye İş Merkezi yerine ticari, kamusal ve sosyal bir yaşam merkezi tasarlanması beklenmektedir.

Yer

Çanakkale kenti gerek antik gerek yakın yüzyıl tarihi açısından açık bir hatıra defteri gibidir. Katmanlaşarak gelişen dünyanın izleri rahatlıkla okunabilir bu topraklarda. Böylelikle tek bir coğrafyada pek çok zaman ve mekanın izlerini deneyimleyebildiğimiz heterotopyatik bir alan algısı oluşur.

Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim yeri olan Çanakkale ilk mimarlık örneklerinin ortaya çıktığı coğrafyadadır. İlk konut tasarımı olarak kabul edilen ‘megaron’lar bu bölgedeki arkeolojik kazılarda bulunmuştur. Megaronların tarihsel süreçte gelişmesiyle tapınak, agora gibi mimari mekanlar oluşmuştur. Adım adım eklenen yapılar parçaların bütünü oluşturması gibi kendiliğinden gelişen bir kamusal alan yaratmıştır.

Agoralar çarşı işlevinin yanı sıra farklı işlevleri de barındırarak herkese hitap eden mekanlar tanımlar. Belirli faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmiş insanların toplandığı yer şeklinde terminolojik olarak da açıklanabilir. Agoraların birey yaşantısının daha ön planda olduğu, hem bireyi hem de toplumu ifade edebilen bir yapısı vardır. Sütunlu avluların oluşturduğu alanların meydan olarak kullanımı eskilerden beri süregelir.

Mekansal Yaklaşım

Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi arkadlı bir yapım sistemi oluşturularak kent yaşantısının yarı açık mekanlarla yapı içine çekilmesi üzerine kurgulanmıştır. Batı cephesindeki Muammer Aksoy Parkı’nın proje ile temas ettiği yüzeyden binanın bütün kotlarına kesintisiz olarak ulaşım imkanı sağlayan etkinlik avlusu ve amfi tasarlanmıştır. Böylelikle yapı parka doğru insan ölçeğine yaklaşırken fuaye ile sonlanan amfi kentsel mekanla görsel ve fiziksel açıdan bağlantı kurulmasına olanak sağlar.

Yapının çevre binalarla ilişki kurduğu yüzeylerde yapılan geri çekilmelerle mevcuttaki sokak sistematiği korunup ticari aks rehabilite edilmiştir.

Mevcut binanın kentsel bellekteki imajını korumak adına yapının Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi’nden alınan girişlerine yeni kurguda da yer verilmiştir.

Mekansal kurgu her yaşta insanın günün her saati kullanabileceği şekilde oluşturulmuştur.

Kentsel Yaklaşım

Cumhuriyet Meydanı ve Halk Bahçesi, mekansal bütünlüğü destekleyen yaya aksıyla birbirine bağlanmıştır. Bu aks etkinlik promenadı,yaşam merkezi meydanı, heykel parkı,kuru havuz, bisiklet parkı gibi ögelerle desteklenmiştir. Bu sayede kopuk olan yeşil-yaya-kentsel doku arasında süreklilik sağlanmıştır.

Kütlesel Kurgu

Projenin kütlesel kurgusunda batıda ilişki kurduğu Muammer Aksoy Parkı’ndan doğu yönündeki yapılara doğru geri çekilip kademelenerek yükselmektedir.

Birleştirici saçak altında ticari birimler bütüncül şekilde çözülürken; üst katta parçalanana kütle ile bina hafifiletilmiş ve doku ile uyum sağlanmıştır.

Arkadlı olarak oluşturulan strüktürel sistem yapılan noktasal müdahalelerle hafifletilmiş ve üzerine gelen döşemenin yer yer açılması ile geçirgen hale getirilmiştir.

İşlevsel Yaklaşım

Mevcutta bulunan Belediye İş Merkezi işlev itibari ile ticari mekanları barındırmasına rağmen kentle yeteri kadar kamusal bağlantı kuramamaktadır. Yeni tasarlanan Çanakkale İş ve Yaşam Merkezi’nin kurgusu ticari mekanlara ek olarak kamusal işlevlerle desteklenerek kentsel mekanın kesintiye uğramaksızın kullanımına olanak sağlar.

Program

Zeminde konumlandırılması istenen ticari birimler, asma katlı olarak tasarlanmış ve zeminde kazanılan boşlukta etkinlik avlusu ve amfi önerilmiştir. Ticari birim tipolojileri farklı metrekarelerde ve farklı kullanımlara (kuaför,eczane, kafe, sahaf vb. ) imkan verecek şekilde çeşitlendirilmiştir. Ticari birimler tasarlanırken mevcut dükkan sahiplerinin mülkiyet haklarının korunmasına özen gösterilmiştir.Aynı zamanda belediyenin kullanımında olacak olan ticari mekanlar zeminde ve ağırlıklı olarak üst zeminde konumlandırılmıştır. Sosyal mekanlar (konferans salonu,atölyeler,çocuk etkinlik merkezi…) birinci kata, cep sinemaları ve yeme içme mekanları üst zemin kata yerleştirilmiştir.

Otoparklar kentin ihtiyacına yanıt verecek şekilde birinci ve ikinci bodrum katlarda önerilmiştir. Otopark girişleri, güney ve kuzey yönünde kurgulanan alışveriş sokalarından kontrollü bir şekilde alınmıştır.Teknik hacimler de otopark katlarında çözülmüştür.

Akşam saatleri ve hafta sonu kullanımı da göz önünde bulundurularak sosyal birimlerin bağımsız çalışabilmesi sağlanmıştır.

Share Project :