Hakkımızda

OfficePAN, tasarlama eylemini algıların ve mantığın etkin olduğu bir akıl yürütme süreci olarak görür. Tasarım ve üretim süreci; birbiri içine geçen, melezleşen bir olgunlaşma halidir. Tasarımı “üslup” üzerinden değil, “süreç” üzerinden tarifler. Bu bağlamda mimarın sorumluluğu yalnız bugüne değil, aynı zamanda geleceğedir. OfficePAN için tasarımın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden biri, tasarımcının hayal gücü ile teknik ve teknolojik imkânların bir arada kullanılmasıdır. Tasarım sürecinin bir süreklilik ve ilişkiler ağını ifade ettiği günümüz mimarlık ortamında, disiplinler arası çalışma duyarlılığıyla tasarımlarını şekillendirir.

Eğer mimarlık dijital araçlarla şekillenecekse, bu araçları kullanarak mimarlığın gidebileceği sınırları gösteren genç kuşak, günümüz mimarlığının önder figürü olacaktır.

Ekip

Kurucu Mimar

Cihan Sevindik

1986 yılında İstanbul‘ da doğdu. 2004 yılında Gebze Anadolu Lisesi’ ni bitirdi. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ nde lisans eğitimini tamamladı. Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmasında çeşitli ödüller aldı. 2012 yılından beri çalışmalarına kurucusu olduğu OfficePAN bünyesinde devam etmektedir. 2013 yılından beri farklı üniversitelerin mimarlık bölümlerinde stüdyo yürütücülüğü ve jürilik yapmaktadır.

Mimar

Ezgi Atalayın

1988 yılında İstanbul‘ da doğdu. 2009 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü’nden, 2016 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Ekim 2016 itibari ile Officepan bünyesinde çalışmaktadır.

Mimar

Aslınur Bali

1994 yılında Trabzon’da doğdu. 2012 yılında Kanuni Anadolu Lisesi’nden, 2017 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Şubat 2018 itibari ile Officepan bünyesinde çalışmaktadır.

Mimar

Bahadır Kantarcı

1993 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. 2011 yılında Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi’nden, 2017 yılında İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Haziran 2018 itibari ile OfficePAN bünyesinde çalışmaktadır.