Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi

KONUM

Çanakkale kent merkezinin güneyinde; havalimanının güneybatı ucunda yer almaktadır. Çanakkale Merkez ve Kepez bölgeleri arasında konumlanan kentin bu noktası, çevresindeki  iki alışveriş merkezi, yeni hizmete giren İl Özel İdare Binası, Vali Konağı, yeni yurt yapıları ile şehrin önemli odaklarından biri haline gelmektedir.

PROGRAM

Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi  için önerilen yapı, mimari ihtiyaç programı doğrultusunda birbirinden farklı ve esnek işlevleri bünyesinde barındırmaktadır. Bu işlev farklılıkları ve esnek kullanım, farklı kullanıcı profilleri ve farklı kullanım zamanlarını beraberinde getirmektedir. Önerilen mimari çözüm bu farklılıkların biraradalığını vurgulamak üzerine kurgulanmıştır. Bu kurgu yapıyı farklı amaçlarla kullananlara etkileşimli bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

MEKANSAL OLUŞUM 

Tasarım kurgusu oluşturulurken, tasarım alanı çevresindeki doğal yaşam ile entegre, kente ve kentliye ait bir tasarım dili benimsenmiştir. Bu doğrultuda tasarım alanında, yüksekliği ve yatay etkisi ile kentli ve doğa ölçeği ile uyumlu, bünyesinde barındırdığı solar eneji sistemi, yağmur suyu geri dönüşüm sistemi, doğal havalandırma ve doğal aydınlatma prensipleri ile sürdürülebilir,  kullanılan yapı elemanları ve peyzaj sistematiği ile Çanakkale Kent Dokusu ile uyumlu bir tasarım kurgusu geliştirilmiştir.

HACİM

Mimari tasarım kurgusu oluşturulurken ” Sınır ” kavramı irdelenmiştir. Yapı çeperlerinin silikleştiği, peyzaj ve doğanın yapı ile bütünleştiği bir yapı dili benimsenmiştir. Bu noktada, yapı sınırını betimleyen gridal örüntünün, yeşil doku ile entegrasyonu sağlanarak zemin kotu boşaltılmıştır. Böylelikle içinde bulunduğu parkın simgesel kimliğinin, yapının her noktasına taşınması amaçlanmıştır. Yapı dış kabuğunu tarifleyen gridal örüntü, yapının simgesel değerini pekiştirdiği gibi önerilen yeşil sistematiği ile yeşilin yapı ile temas edebileceği bir yüzey görevi görmektedir. Buna ek olarak yapı izinin dışarı taşınması ile zemin kotunda kendisine yer bulan yansıma havuzu yapının yeşil içerisinde imgesel olarak kamufle oluşunu destekleyen dingin bir peyzaj öğesi olarak yer almaktadır. Özetlemek gerekirse, takınılan mimari dilin özünde, doğa ve yeşil ile bütünleşen, simgeselliği yeşilde arayan bir örüntü oluşturma çabası yatmaktadır.