OfficePan-logo

Dünya, toplumsal değer ve örgütlenmeler çerçevesinde sürekli devinim göstermekte… Bu süreç içerisinde niteliği ve niceliği birbirinden farklı ya da aynı bir takım kırılgan anlar da akışkan tarih sayfalarına not olarak düşülmekte… İşte böyle anlarda karşımıza çıkan informel durum, aslında döngüsel akan değişim sürecinin çapını saptırabilmektedir. Bu gibi durumlarda hiyerarşi ve dogmatik bilgi, yerini kendi kendini yönetebilen ya da doğaçlama şeklinde ilerleme gösteren yeni organizasyon şemalarına dönüşmektedir.

Mimari tasarımda istemsiz ya da bilinçli bir şekilde karşılaşılan (yukarıda bahsi geçen) kırılma durumu/ları, günümüzde kullanıcısına ve tasarımcısına ufuk açan mimari çözümlemeleri her yapı için kendine özgü kurgu biçimlenişiyle sonlandırır.
Teori ve pratikteki bu değişimlerin; bir ideolojinin, estetik kaygıların yarattığı yeni bir akımın veya yeni bir anlayışın sonucu olmasından çok, yeni bir tasarım ortamının getirdiği tasarım ve üretim sürecine dair olduğu görülür.

OfficePAN, tasarlama eylemini algıların ve mantığın etkin olduğu bir akıl yürütme süreci olarak görür. Tasarım ve üretim süreci, yatay bir olgunlaşma halidir; birbiri içine geçen, melezleşen bir yapıdadır. Tasarımı “üslup” üzerinden değil, “süreç” üzerinden tarifler. Bu bağlamda mimarın sorumluluğu yalnız bugüne değil, aynı zamanda geleceğedir.

Her türlü algı, anlayış, kavrayışın dışında, OfficePAN için tasarımı sınırlayan en önemli etkenlerden biri, tasarımcının hayal gücünden çok, eldeki teknik ve teknolojik imkânlardır. OfficePAN, interdisipliner davranır; kendi sayısal tasarım araç ve bileşenlerini geliştiren bir araç geliştirici durumuna gelme gayreti gösterir.

Tasarımın bir süreklilik ve ilişkiler ağı ifade ettiği, ideal son biçimi bulma iddiasının giderek zemin kaybettiği bir mimarlık anlayışında, tasarım artık kendi oluşum döngüsü içindeki, herhangi bir noktanın dondurulması veya belirlenen ilişkilere bağlı olarak ortaya çıkacak şekliyle tanımlanabilmektedir. OfficePAN, bu tanımlamaların ortaya çıkmasını sağlayan en önemli kaynakları olarak sayısal ortamın kendisini ve süreci görür.

“Eğer mimarlık dijital araçlarla şekillenecekse, bu araçları kullanarak mimarlığın gidebileceği sınırları gösteren genç kuşak, günümüz mimarlığının önder figürü olacaktır.” Lebbeus Woods

Takımımız

Cihan Sevindik

1986 yılında İstanbul‘ da doğdu. 2004 yılında Gebze Anadolu Lisesi’ ni bitirdi. 2010 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi' nde lisans eğitimini tamamladı. Katıldığı birçok ulusal ve uluslararası mimari proje yarışmasında çeşitli ödüller aldı. 2012 yılından beri çalışmalarına kurucusu olduğu OfficePAN bünyesinde devam etmektedir. 2013 yılından beri farklı üniversitelerin mimarlık bölümlerinde stüdyo yürütücülüğü ve jurilik yapmaktadır.

Ezgi Atalayın

1988 yılında İstanbul'da doğdu. 2009 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Mimari Restorasyon, 2016 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2016 Ekim ayından beri OfficePAN bünyesinde çalışmaktadır.

Ezgi Atalayın

Mimar

Pan

Securıty Manager

PAN